Ảnh đại diện Hiền (ZO5677)
Đoàn Thị *** Hiền
05/07/1988
0961788***
Tp Hồ Chí Minh
thuhienkt.ancugr***@gmail.com
Nữ
*** đường 53
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

7
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
9 triệu
Kế toán - Kiểm toán
Luật Tài chính - Ngân hàng
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết