Ảnh đại diện Thủy (ZO6049)
Nguyễn *** Thủy
09/09/1971
0904429***
Tp Hồ Chí Minh
nguyenbichthu***@yahoo.com.vn
Nữ
*** Phạm Văn Chiêu, phường 16, quận Gò Vấp, Tp. HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

10
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
20 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết