Ảnh đại diện Loan (ZO6508)
Hà Thị *** Loan
01/06/1995
0905594***
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
htcloa***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn Huy Tự, p.Đakao, quận 1
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
7 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết