Ảnh đại diện Anh (ZO6866)
Nguyễn Hải Anh
26/06/1986
0969265***
Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên
haian***@gmail.com
Nữ
Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Đại học
Nhân viên
Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên
800 USD
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết