Ảnh đại diện Huệ (ZO7187)
Nguyễn *** Huệ
25/05/1997
0334649***
Tp Hồ Chí Minh
Nguyenhue25***@gmail.com
Nữ
Kon rẫy- Kon Tum
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
8 triệu
Luật hình sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết