Ảnh đại diện Phạm (ZO7932)
*** Phạm
13/06/1998
0949409***
Tp Hồ Chí Minh
loanpham1***@gmail.com
Nữ
Lê Thị Riêng, Q12
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
6 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết