Ảnh đại diện Phềnh (ZO8417)
Hín *** Phềnh
12/07/1993
0962771***
Đồng Nai
hinchuphenh0***@gmail.com
Nữ
Khu Phố ***, Phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Đồng Nai
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết