Ảnh đại diện Hiếu (ZO8614)
Đặng Thị *** Hiếu
24/05/1999
0379616***
Tp Hồ Chí Minh
dangthilehieu2***@gmail.com
Nữ
Tp. Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Tp Hồ Chí Minh
Chăm sóc khách hàng
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết