Ảnh đại diện Thơ (ZO8712)
Hoàng *** Thơ
05/07/1992
Tp Hồ Chí Minh
thohoang5***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn Chánh Sắt, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
10 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết