Ảnh đại diện Huệ (ZO9712)
Phạm *** Huệ
11/08/1996
0965357***
Hà Nội
huephamt***@gmail.com
Nữ
Thái Nguyên - Thái Thụy - Thái Bình
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Hà Nội
5 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết