Ảnh đại diện Yến (ZP0072)
Nguyễn Thị *** Yến
08/04/1995
0973686***
Hà Nội
yenhung08041***@gmail.com
Nữ
Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Hà Nội
5 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết