Ảnh đại diện Nga (ZP0342)
Lê Thị Thúy Nga
28/06/1997
0918690***
Tp Hồ Chí Minh
thuyngalt***@gmail.com
Nữ
Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết