Ảnh đại diện Nhi (ZP1178)
Nguyễn Thị Út Nhi
19/09/1999
0343060***
Tp Hồ Chí Minh
Nguyenthiutnhipy***@gmail.com
Nữ
*** Phan Huy Thực, Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên/ Có kinh nghiệm
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2022 đến hiện nay: Nhân viên/ Có kinh nghiệm tại Đảng ủy Xã Xuân Lãnh (Đồng Xuân - Phú Yên )
Công việc chính:
Tổng hợp thông tin, tham mưu lãnh đạo.
Soạn thảo các văn bản : công văn, kế hoạch, quyết định, kết luận, tờ trình …
Tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện các kế hoạch quyết định, quy định của Đảng ủy.
Lập báo cáo định kỳ và đột xuất của Đảng ủy.
Quản lý thu - chi tài chính của Đảng ủy.

Từ 2021 đến 2021: Mới tốt nghiệp/Thực tập tại Tòa án Nhân dân huyện Đồng Xuân (có người hướng dẫn)
Công việc chính:
Nghiên cứu các vụ án thông qua việc sắp xếp, hoàn thiện hồ sơ vụ án.
Nhận và kiểm tra hồ sơ đơn khởi kiện của đương sự.
Tham gia hòa giải cho các đương sự
Tham gia các phiên tòa: hình sự, dân sự.
Soạn thảo văn bản: giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện, thông báo thụ lý vụ án, biên bản hòa giải…
Kỹ năng

Tin học: sử dụng cơ bản các phần mềm như Word, PowerPoint, Excel.
Tiếng Anh: khả năng giao tiếp tiếng Anh khá.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và xử lý tình huống tốt.
Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập hiệu quả.
Khả năng chịu áp lực của công việc tốt, ham học hỏi và tinh thần trách nhiệm cao.
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh (Trung cấp)
Học vấn bằng cấp

- Cử nhân Luật từ 2017 - 2021 tại Trường Đại học Luật - Đại học Huế (ngành học: Khác)
Mục tiêu nghề nghiệp

Ngắn hạn: Ứng tuyển thành công vị trí Nhân viên pháp lý/Nhân viên Pháp chế. Vận dụng các kiến thức và kỹ năng được học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Dài hạn: Trở thành nhân viên giỏi và gắn bó lâu dài tại công ty. Tham gia lớp Đào tạo nghề luật sư năm 2023 và trở thành Luật sư.