Ảnh đại diện Khuê (ZP1201)
Đàm *** Khuê
25/02/1992
0343022***
Hà Nội
dtkhanh.***@moj.gov.vn
Nữ
tổ *** thị trấn Trùng Khánh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Thư ký
Hà Nội
13 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết