Ảnh đại diện Hằng (ZP1271)
Phạm Thị *** Hằng
24/06/1993
0978081***
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
hangpham***@gmail.com
Nữ
*** Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, TP.HCM, Việt Nam
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Đại học
Độc thân
Quản lý
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
30 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết