Ngành nghề
Nơi làm việc
Ảnh đại diện Mai
Phùng *** Mai
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
6 triệu
Kinh nghiệm làm việc

Chưa cập nhật
Kỹ năng

- Giải quyết vấn đề, Quản lý bản thân, Học và tự học, Tổ chức công việc hiệu quả

Ngoại ngữ

Chưa cập nhật
Học vấn bằng cấp

- Cử nhân Luật từ 2014 - 2018 tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Mục tiêu nghề nghiệp

Chưa cập nhật
Tổng số hồ sơ chất lượng6.293
Công việc đang tuyển8.679
Tổng số Nhà tuyển dụng4.848