Ảnh đại diện An (ZP1556)
Nguyễn Thị *** An
Thông tin nghề nghiệp

Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Nghệ An, Toàn Quốc, (có thể thay đổi nơi làm việc)
6 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp