Ảnh đại diện Dung (ZP1753)
Nguyễn *** Dung
13/06/1997
0764023***
Tp Hồ Chí Minh
tdungnguye***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn Thái Sơn, phường 5, quận Gò Vấp
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
9 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết