Ảnh đại diện Mai (ZP1785)
Lê Thị *** Mai
25/06/1997
0359711***
Tp Hồ Chí Minh
lekmai2***@gmail.com
Nữ
*** Nam Hòa, phường Phước Long A, quận 9,TP.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết