Ảnh đại diện Vy (ZP1915)
Nguyễn Thị *** Vy
01/08/1998
0385370***
Tp Hồ Chí Minh
thaovy01081***@gmail.com
Nữ
*** Đoàn Văn Bơ, phường 14, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
Chuyên viên pháp lý
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết