Ảnh đại diện Yến (ZP2320)
Nguyễn Thị *** Yến
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
8 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp