Ảnh đại diện Nguyen (ZP2732)
*** Nguyen
21/06/1998
0383168***
Hà Nội
hang.nguyen9***@gmail.com
Nữ
***, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
15 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết