Ảnh đại diện Hồng (ZP3564)
Bùi Thị *** Hồng
11/07/1994
0342765***
Thừa Thiên-Huế
hongl***@gmail.com
Nữ
*** hồ đắc di, thành phố huế
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Thừa Thiên-Huế
8 triệu
Luật hình sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết