Ảnh đại diện Sương (ZP3650)
Huỳnh Thị *** Sương
10/04/1995
0966937***
mayh68***@gmail.com
Nữ
Cát Khánh Phù Cat Bình Định
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Độc thân
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết