Ảnh đại diện Phương (ZP3701)
*** Phương
25/05/1984
0934369***
Hà Nội
vn.phuongngu***@gmail.com
Nữ
Số *** Đường Láng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

13
Đại học
Đã có gia đình
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết