Ảnh đại diện Danh (ZP3841)
Phan *** Danh
18/02/1990
0359717***
An Giang
phanhoangd***@gmail.com
Nữ
ấp khánh châu, khánh hòa, Châu Phú ,An Giang
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

7
Đại học
Trưởng/Phó phòng
An Giang
Kế toán - Kiểm toán
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết