Ảnh đại diện Thắm (ZP5665)
Trương *** Thắm
25/02/1996
0795852***
Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Nai, (có thể thay đổi nơi làm việc)
thanhtham2***@gmail.com
Nữ
*** Lạc Long Quân
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Nai, (có thể thay đổi nơi làm việc)
7 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết