Ảnh đại diện Nga (ZP5811)
Hồ Huỳnh Thanh *** Nga
30/06/1997
0967084***
Tp Hồ Chí Minh
hohuynhthanhthuyng***@gmail.com
Nữ
Đoàn Văn Bơ, P14, Quận 4, HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết