Ảnh đại diện Nhi (ZP5891)
Lâm *** Nhi
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
5 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp