Ảnh đại diện Kỳ (ZP7610)
Mai *** Kỳ
25/02/1996
0963925***
Tp Hồ Chí Minh
maiky***@gmail.com
Nữ
Thôn Phú Nhi - xã Hưng Lộc - huyện Hậu Lộc - tỉnh Thanh Hóa
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Chăm sóc khách hàng
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết