Ảnh đại diện KHANH (ZP8144)
*** KHANH
Thông tin nghề nghiệp

Khác
Hà Nội
, triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp