Ảnh đại diện Nga (ZP8200)
Phạm *** Nga
18/10/1993
0977785***
Tp Hồ Chí Minh
tn181***@gmail.com
Nữ
Phan Thiết, Bình Thuận
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết