Ảnh đại diện Anh (ZP8441)
*** Anh
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội, Thái Bình, (có thể thay đổi nơi làm việc)
6 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp