Ảnh đại diện Anh (ZP8441)
*** Anh
12/07/1995
0973430***
Hà Nội, Thái Bình, (có thể thay đổi nơi làm việc)
vuhaianh***@gmail.com
Nữ
xã Lô Giang, huyện Đông Hưng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội, Thái Bình, (có thể thay đổi nơi làm việc)
6 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết