Ảnh đại diện Mai (ZP9966)
Nguyễn Thị Ngọc Mai
26/06/1996
0964255***
Tp Hồ Chí Minh
nngocmai1***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn Duy Trinh, Long Trường, Quận 9
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh
6 triệu
Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết