Ảnh đại diện Phúc (ZQ0011)
Vưu *** Phúc
12/07/1989
0773408***
Đồng Nai
phucsyv***@gmail.com
Nữ
Ấp *** - An Phước - Long Thành - Đồng Nai
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

8
Đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Đồng Nai
17 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết