Ảnh đại diện Thảo (ZQ0690)
Nguyễn *** Thảo
02/06/1996
0968964***
Hà Nội
thaonguyen96***@gmail.com
Nữ
số *** ngõ 420/460 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
9 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết