Ảnh đại diện Lam (ZQ0918)
Nguyễn *** Lam
04/04/1997
0974638***
Hà Nội
thanhlamnguyen.***@gmail.com
Nữ
Kim Đới ***, Hữu Bằng, Kiến Thụy, Hải Phòng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết