Ảnh đại diện NHUNG (ZQ0990)
HOÀNG *** NHUNG
01/06/1996
0397255***
Hà Nội
hnhung.***@gmail.com
Nữ
Thôn Đích Sơn, xã Hiệp Hòa
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
5 triệu
Tư vấn pháp lý
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết