Ảnh đại diện Dung (ZQ1835)
Trương Nguyễn *** Dung
24/02/1994
0962945***
Tp Hồ Chí Minh
truongnguyenngocd***@gmail.com
Nữ
***, đường số 6, Quốc lộ 13, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết