Ảnh đại diện Anh (ZQ3005)
Bùi *** Anh
25/03/1993
0367113***
Tp Hồ Chí Minh
phuonganhbui.***@gmail.com
Nữ
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết