Ảnh đại diện Trang (ZQ3755)
*** Trang
24/02/1991
0907932***
Cần Thơ
thutrang***@gmail.com
Nữ
Pham Ngu Lao
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Cần Thơ
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết