Ảnh đại diện Hà (ZQ3769)
Vũ Nguyệt Hà
26/06/1997
0914248***
Hải Phòng
nguyethavu***@gmail.com
Nữ
số *** đường 25/10, Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hải Phòng
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết