Ảnh đại diện An (ZQ4779)
Nguyễn Thị Lâm An
28/06/1997
0853793***
Tp Hồ Chí Minh
laman***@gmail.com
Nữ
*** Huỳnh Tấn Phát
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết