Ngành nghề
Nơi làm việc
Ảnh đại diện Mai
Lê Thị *** Mai
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
4 triệu
Tư vấn pháp lý
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2017 đến 2017: Mới tốt nghiệp/Thực tập tại Công ty Quốc Luật
Từ 2018 đến 2018: Mới tốt nghiệp/Thực tập tại Công ty TNHH Trung Hiếu Ban Mê
Từ 2018 đến 2018: Thư ký tại Công ty TNHH BeeGo
Kỹ năng

- Lãnh đạo team work trong giải quyết vấn đề.
- Tổ chức, tham gia các hoạt động trường, lớp.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh
Học vấn bằng cấp

- Chứng chỉ tin học về Báo cáo thuế từ 2018 - 2020 tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM-HUTECH (ngành học: Luật Doanh nghiệp)
- Chứng chỉ về Internet Marketing từ 2018 - 2020 tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM-HUTECH (ngành học: Luật Doanh nghiệp)
Mục tiêu nghề nghiệp

• Lãnh đạo team work trong giải quyết vấn đề.
• Tổ chức, tham gia các hoạt động trường, lớp.
• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Tổng số hồ sơ chất lượng6.293
Công việc đang tuyển8.679
Tổng số Nhà tuyển dụng4.848