Ảnh đại diện Uyên (ZQ5386)
Trần Thị *** Uyên
17/08/1998
0916625***
Tp Hồ Chí Minh
tranuyen2***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết