Ảnh đại diện Duy (ZQ6033)
Nguyễn Thị *** Duy
12/06/1996
0912707***
Tp Hồ Chí Minh
Nguyenthithuyduy199***@gmail.com
Nữ
Xã phú đức
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Cao đẳng
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết