Ảnh đại diện Oanh (ZQ6060)
Nguyễn Thị *** Oanh
03/08/1991
0966381***
Hà Nội
Oanh.3***@gmail.com
Nữ
Chung cư ***, Nhân Mỹ_Mỹ Đình 1_Nam Từ Liêm_HN
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

6
Đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Hà Nội
7 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết