Ảnh đại diện Trang (ZQ6289)
Đinh Thị *** Trang
04/04/1998
0357109***
Hà Nội
Dinhthithutran***@gmail.com
Nữ
Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Hà Nội
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết