Ảnh đại diện Thủy (ZQ6666)
Trần Thị Thủy
26/06/1992
0397110***
Hà Nội
tranthuy199***@gmail.com
Nữ
***, Gemek1, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

6
Đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Hà Nội
15 triệu
Trợ lýKhác
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết