Ảnh đại diện Linh (ZQ7346)
Vũ Ngọc *** Linh
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
1,5 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp